Giới thiệu

« bối cảnh vô địch ➕ thiên phú nghịch thiên ➕ nhan trị phá trần ➕ trí thông minh online » xuyên qua trở thành Tiên Vực đế tộc Đế Tử xuất sinh liền có Hỗn Độn Đạo Thể, tiên cốt, Trùng Đồng ! Dung vạn pháp, đạp thiên kiêu, tranh tiên lộ ! Áo trắng tóc trắng ! Đăng lâm Chư Thiên chi đỉnh !