Giới thiệu

([Nhiệt chậm] + [Công Lý] + [Nhiệt Huyết], nhịp điệu giai đoạn đầu hơi chậm, chương 56 cất cánh! ! )

Thời đại của kẻ trộm biển khói thuốc súng, hải tặc hoành hành.

Ta, Ron, chắc chắn sẽ trở thành thanh kiếm lợi bén của chính nghĩa, bảo vệ bức tường nhỏ yếu, bảo vệ công lý thuộc về ta.

Tất cả tội lỗi phải được chấm dứt, và tôi sẽ dẫn dắt công lý trên đầu nguồn của thế giới.

Xích Khuyển: Ron có thể xử lý, đỉnh hắn thật đánh!

Chiến Quốc: Ron có tư cách nguyên soái!

Kuzan: Anh ấy đã đưa tôi trở lại công lý.