Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: Chết một cái sư phụ, ta được đến một bản bí tịch......

Làm sư phụ liên tiếp xảy ra chuyện thời điểm, ta mới ý thức tới sự tình không có đơn giản như vậy.

Rõ ràng là muốn ở trong game trở thành một cái đại hiệp ta, cuối cùng làm sao lại biến thành cái siêu cấp đại phản phái, cái này không khoa học !

Vì cái gì nhân vật phản diện đại lão đều sẽ coi trọng ta à ??

Các bạn đọc hào: 558572638

Tiểu thuyết từ mấu chốt: Chính phái đều không thích ta không popup, chính phái đều không thích ta txt toàn tập download, chính phái đều không thích ta chương mới nhất đọc
Có lỗi khi tải danh sách chương của nguồn này, vui lòng chọn nguồn khác hoặc tải lại trang. Bạn cũng có thể tự Thêm nguồn mới để đọc.