Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: ( Cửu thúc + vô hạn lưu + Chư Thiên + không gái chủ )

Nửa bát thanh thủy chiếu càn khôn, một tờ linh phù mệnh Quỷ Thần.

Nhậm Gia Trấn, Nghĩa Trang. Lâm Cửu tại một lần sau khi tỉnh lại.

Trong đầu nhiều hơn một cái, tự xưng hệ thống tồn tại.

Hệ thống sẽ cho Lâm Cửu tuyên bố nhiệm vụ, tiến về từng cái thế giới khác nhau......

Bắt quỷ hồn, bắt yêu quái, bắt cương thi......

Cũng có thể làm cho Lâm Cửu từ hệ thống chỗ nào, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt!

Thế là.

Vị này được tôn xưng là “Vạn giới Thánh Sư” Lâm Cửu.

Bắt đầu đi ra Nhậm Gia Trấn, chân chính đặt chân Chư Thiên vạn giới.

......

Có lỗi khi tải danh sách chương từ , nếu link gốc vẫn ổn hãy , nếu link gốc bị lỗi hãy

Bạn cũng có thể tự để đọc.