Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: Xuyên qua suốt ngày mộng Băng Tằm, trời sinh chính là bị người ăn, tu luyện đã không có tiền đồ, vậy liền làm ruộng tốt ! Kịch bản cái gì, đâu có chuyện gì liên quan tới ta ? Nhân vật chính là ai ? Còn chưa ra đời đâu ! Một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều không sai, nhưng chúng ta thế nhưng là thật sự có một vạn năm, một vạn năm văn minh sẽ phát triển cỡ nào phồn thịnh không người biết được, nhưng bảo thủ người, chắc chắn trở thành thời đại nước mắt !

Có lỗi khi tải danh sách chương từ , nếu link gốc vẫn ổn hãy , nếu link gốc bị lỗi hãy

Bạn cũng có thể tự để đọc.