Giới thiệu

Đạo pháp thông thần, y pháp thông quỷ.

Một vị vốn nên vì sinh kế mà bừa bộn bôn ba tam lưu tốt nghiệp đại học sinh, lại bởi vì một lần trong lúc lơ đãng xuất thủ cứu người, khổ tận cam lai, làm hắn người tốt có hảo báo đạt được trong truyền thuyết Tu Chân Giới cao nhân huyền thuật cùng Y Đạo truyền thừa, mở ra một cái khác mới tinh lại màu sắc sặc sỡ thế giới mới !

PS: Quyển sách thư hữu QQ bầy: 144958878