Giới thiệu

Lục Giang Tiên thức đêm đột tử, tàn hồn lại bám vào một mặt tràn đầy vết rách màu nâu xanh trên gương đồng, phiêu lạc đến mênh mông vô ngần thế giới tu tiên.

Hung hiểm khó dò Đại Lê Sơn, Mi Xích Hà bên cạnh thôn xóm nho nhỏ, hắn chỉnh hợp thổ dân, truyền Tiên Đạo thụ tiên pháp, mở ra ầm ầm sóng dậy thời đại mới.

(gia tộc tu tiên, không thánh mẫu, làm ruộng, không hệ thống, nhóm tượng văn)