Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: Đất chết phía trên, nhân loại văn minh có thể kéo dài hơi tàn.

Từng tòa Bích Lũy đột ngột từ mặt đất mọc lên, Trật Tự lại không ngừng sụp đổ.

Có người nói, khi tai nạn giáng lâm lúc, tinh thần ý chí mới là nhân loại đối mặt nguy hiểm Đệ Nhất Tự Liệt vũ khí.

Có người nói, đừng cho thời đại bi ai, trở thành bi ai của ngươi.

Có người nói, ta muốn để bi ai của ta, trở thành thời đại này bi ai.

Lần này là một cái chuyện xưa mới.

Hạo kiếp quãng đời còn lại, cuối cùng thấy hết minh.

Có lỗi khi tải danh sách chương từ , nếu link gốc vẫn ổn hãy , nếu link gốc bị lỗi hãy

Bạn cũng có thể tự để đọc.