Giới thiệu

Giới thiệu vắn tắt: Bạch Cẩm trùng sinh Tam Thanh thành thánh trước đó, đồng thời bị Thông Thiên thu làm đệ tử, cảm giác nguy cơ mãnh liệt Bạch Cẩm bắt đầu triển khai chính mình cầu sinh chi lộ, nịnh bợ Sư Bá, kết...