Giới thiệu

Tại Đại Diễn bách tính trong lòng, Tô Khiêm Mạch là việc ác bất tận hoàn khố.

Tại Đại Diễn Thiên tử trong lòng, Tô Khiêm Mạch là hắn trong đêm nằm mơ đều có thể cười tỉnh phế vật !

Tại hoa khôi Huyên Huyên trong lòng, nhà hắn công tử tinh thông thập bát ban võ nghệ, không gì làm không được !

Tại vị hôn thê Diệp Thấm trong lòng, nhà hắn phu quân ba qua cửa chính mà không vào, nàng có chút nhớ nhung đao hắn !

Chỉ có Tô Khiêm Mạch cảm thấy chính hắn kỳ thật rất đơn giản, bất quá là muốn trộm trộm đạo sờ vô địch thiên hạ thôi !