Giới thiệu

Mỗi một lần sửa hiện thực, đều sẽ để tương lai phát sinh biến hóa.

Tận mắt nhìn thấy nhân loại văn minh tại 1500 năm sau diệt vong, ngoài ý muốn thu hoạch được xuyên qua tương lai năng lực Phong Kỳ lựa chọn không ngừng khởi động lại Thời Gian Tuyến, thông qua tình báo vì nhân loại văn minh tranh thủ một chút hi vọng sống.