Tác giả: Bá Vương Tinh - 霸王星

Năm năm trước, chúa tể sinh tử danh xưng Diêm vương Giang Nghị đột nhiên không tin tức. Không có ai biết Giang Nghị kết hôn. Phiêu bạt nửa đời người, coi là rốt cục gặp có thể tránh gió cảng Giang Nghị, ẩn cư tại nho nhỏ Giang Thành, âm thầm ...
Còn tiếp