Tác giả: Bạch Câu Dịch Thệ - 白驹易逝

Sống lại một đời, Thẩm Trường Thanh trở thành Đại Tần Trấn Ma Ti một thành viên, lúc này đúng lúc gặp yêu ma loạn thế, quái dị hung hăng ngang ngược —— Chém giết u cấp quái dị, Thuần Dương công viên mãn ! Chém giết oán cấp quái dị, Thiên ...
Đây là một cái Võ Đạo chí thượng thế giới, có như vậy một đám người, bọn hắn truy đuổi trường sinh cửu thị. “Ta gọi Phương Hưu, đến chết mới thôi !” “Ở trong thế giới này, ta muốn sống so với ai khác đều dài hơn lâu !”
Đại Thiên thế giới, tu luyện thịnh hành. Người ở đây tộc cường giả có thể phi thiên độn địa, cường giả dị tộc có thể phá toái hư không, càng có khách đến từ vực ngoại từ thiên ngoại giáng sinh —— Đây là một cái hỗn loạn thời đại. Một cái ...