Tác giả: Giải Đích Tâm - 蟹的心

Công nguyên 1213 năm, Kim Quốc dần dần lộ ra suy yếu, triều đại Nam Tống vẫn như cũ suy yếu ; Tây Hạ, Đại Lý, Cao Lệ, Nhật Bản, càng không đủ đường. Chưa từng có lực lượng cường đại tại cao nguyên quật khởi, đem dùng ức vạn ...
Hoàn thành
Tây Tấn những năm cuối, Bát vương chi loạn phương hơi thở, Ngũ Hồ loạn hoa sắp nổi, Trung Hoa năm ngàn năm trong lịch sử hắc ám nhất niên đại sắp đến. Một người trẻ tuổi xuyên qua đến thời đại này, hắn sẽ triển khai như thế nào ầm ...
Còn tiếp