Tác giả: Lang Chi Ảnh - 狼之影

Mang theo một tờ hôn ước, Hạ Thiên Vũ tiến nhập sân trường đại học. Hắn 18 tuổi giáo hoa vị hôn thê điêu ngoa tùy hứng, bên người còn đi theo một cái có ngực không có não ngốc manh muội tử, muốn giải quyết hai người thật rất ...
Còn tiếp