Tác giả: Ma Cô Ốc Qua - 蘑菇屋瓜

« giải trí: Giải phẫu so Pháp Y còn chuyên nghiệp ? Điều tra thêm a » Xuyên qua thế giới song song, trở thành tiểu thịt tươi, sau đó thu hoạch được giải trí hệ thống. Nhưng là cái hệ thống này, kỹ năng có chút âm phủ. « tám phút mở ...
Còn tiếp