Tác giả: Thiên Dực Băng Hoàng - 天翼冰皇

Chiến Thần trùng sinh, chấp chưởng thần binh Phong Thiên cờ, đan dược mạnh nhất, tiện tay luyện chế ; mạnh nhất Thần thú, tuỳ tiện thu phục ; nữ nhân đẹp nhất, ôm ấp yêu thương. Một thế này, Đường Long thề nhất định phải mười giới xưng tôn, ...