Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: Zombie bộc phát, nhân loại tuyệt cảnh tiến đến, Địa Cầu từ trường giây lát biến, hết thảy trở về ban sơ, trở lại nguyên thủy.

Tận thế, ta tới.
Có lỗi khi tải danh sách chương của nguồn này, vui lòng chọn nguồn khác hoặc tải lại trang. Bạn cũng có thể tự Thêm nguồn mới để đọc.