Giới thiệu

Tản ra không biết khí tức bí cảnh, từ mãnh liệt cá tính chỗ diễn hóa mà đến thiên hình vạn trạng niệm năng lực, đến từ thế giới bên ngoài quỷ quyệt nguy hiểm tai nạn thể, sau khi chết chi...