Ds Chương
Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: Truyền thuyết, tại cái kia cổ lão sâu trong tinh không, đứng lặng lấy một đạo máu và lửa xâm nhiễm cánh cửa màu đỏ.

Truyền kỳ cùng thần thoại, hắc ám cùng Quang Minh, vô tận truyền thuyết đều là tại trong môn hộ cổ lão này chảy xuôi.

Quan sát Tinh Môn, nhiệt huyết chiếu rọi thiên địa, hắc ám cuối cùng rồi sẽ rời đi !

« Tinh Môn » manga ngày mười tám tháng mười một thượng tuyến !!! Đối với manga cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi nhìn xem.

Có lỗi khi tải danh sách chương từ , nếu link gốc vẫn ổn hãy , nếu link gốc bị lỗi hãy

Bạn cũng có thể tự để đọc.