Giới thiệu

Người ở cao võ, võ công tự mình cả ngày treo cổ... Không đúng! Rõ ràng chỉ là giác ngộ, cộng thêm mỗi ngày 24 giờ khổ tu mà thôi! Ninh Xuyên vốn định phát triển ổn định, thi đại học tốt là được.

Nhưng, trong đại hội thệ sư trăm ngày thi đại học, lôi tước tập kích, Ninh Xuyên rút đao, trong nháy mắt ba giết! Đến lúc này, mở ra một đường đẩy ngang!

Trại huấn luyện thiên tài, đánh đến huấn luyện viên nộp học phí!

Thi đấu đại học, phát sóng trực tiếp toàn cầu, thiên tài chủng tộc ngoài hành tinh ngang nhiên xâm lược, một tay đàn áp!

Đại học Liên bang, ngày nhập học, một người đẩy 100.000 sinh viên mới!

......

- Thiểm Lôi Trảm vất vả tu luyện một đêm, hơi có cảm ngộ, tiến độ tăng lên 5%!"

- Tật phong bộ không cam lòng lạc hậu, đột phá đến cảnh giới thuần thục!