Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: Khi trùng sinh trở thành một loại trào lưu, Lý Đông cũng may mắn đuổi kịp trùng sinh xe ngựa. Đời trước tiếc nuối quá nhiều, đời này lại để hắn từng cái đền bù ! Nhìn tiểu nhân vật trở lại 2004, thân tình tình yêu song bội thu, phát tài hai không lầm !( thời gian đổi mới: Mỗi ngày sớm tối 12:00 đổi mới ; mỗi ngày hai canh, không đúng giờ tăng thêm, nhân phẩm có bảo hộ !)

Tiểu thuyết từ mấu chốt: Trùng sinh chi tài nguyên cuồn cuộn không popup, trùng sinh chi tài nguyên cuồn cuộn txt toàn tập download, trùng sinh chi tài nguyên cuồn cuộn chương mới nhất đọc

Có lỗi khi tải danh sách chương từ , nếu link gốc vẫn ổn hãy , nếu link gốc bị lỗi hãy

Bạn cũng có thể tự để đọc.