Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: ( quỷ dị + tu tiên + sư nương + phản trạng thái + nguyền rủa + khôi hài + nhẹ nhõm )

Bắt đầu hãm sâu cấm địa, quỷ dị khắp nơi trên đất.

Sư phụ phó thác sư nương.

“Đồ nhi, ngươi coi chừng sư nương của ngươi, coi chừng nàng ăn ngươi?”

“Ta??”

Sau khi nói xong, sư phụ một mệnh ô hô.

Lưu lại một vị sư nương.

Người sư nương này không đơn giản, tựa hồ......

Trong thời gian sau đó, ta kinh ngạc phát hiện, ta sư nương, tựa hồ không chỉ một.

Có lỗi khi tải danh sách chương từ , nếu link gốc vẫn ổn hãy , nếu link gốc bị lỗi hãy

Bạn cũng có thể tự để đọc.