Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: Võ học tông sư Lâm Thần, mang theo một tôn thần bí Tiểu Đỉnh đến dị giới, trở thành Thiên Cực Tông đệ tử ngoại môn, nhìn hắn từng bước một đạp vào đỉnh phong, cuối cùng thành một đời tuyệt thế Kiếm Thần !

Tiểu thuyết từ mấu chốt: Tuyệt thế Kiếm Thần không popup, tuyệt thế Kiếm Thần txt toàn tập download, tuyệt thế Kiếm Thần chương mới nhất đọc
Có lỗi khi tải danh sách chương của nguồn này, vui lòng chọn nguồn khác hoặc tải lại trang. Bạn cũng có thể tự Thêm nguồn mới để đọc.