Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: Hộ khách: “Ta muốn thay đổi Bộ Kinh Vân cánh tay Kỳ Lân.”

Viên Mộng sư: “Không có vấn đề. Giấc mộng của ngươi chính là ta sứ mệnh, dù là cùng toàn thế giới là địch, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện.”

Hộ khách: “Nhưng ta cũng không muốn cùng toàn thế giới là địch.”

Viên Mộng sư: “Chúng ta giúp ngươi......”

......

Kim bài Viên Mộng sư Lý Tiểu Bạch trịnh trọng nhắc nhở quảng đại quần chúng: Giấc mộng của ngươi so sinh mệnh của ngươi quan trọng hơn, cho nên, tuyệt đối không nên tùy tiện cầu nguyện, vạn nhất ngày nào liền thành thật nữa nha ?

Đây là một cái a đến tình cảm máy cầu nguyện khí, xuyên thẳng qua Chư Thiên Vạn Giới không từ thủ đoạn giúp mỗi một khách hộ thực hiện mơ ước cố sự !

QQ bầy: 925016531
Có lỗi khi tải danh sách chương của nguồn này, vui lòng chọn nguồn khác hoặc tải lại trang. Bạn cũng có thể tự Thêm nguồn mới để đọc.