Giới thiệu

Ta là cái này chư thiên vạn tộc cướp !

« toàn cầu Cao Võ » cùng « Vạn Tộc chi kiếp » năm vị trí đầu sách thực thể sách xuất bản, Thiên Miêu, đương đương, Kinh Đông đều có bán, ưa thích có thể đi nhìn xem, cảm ơn mọi người ủng hộ !